Артисти

Преглед на кастигн лист: CL-8

    Лични данни

  • Кастинг лист: CL-8
  • Дата на раждане: 1981-11-16
  • Адрес: София
  • Професия: Спортен журналист
  • Пол: Мъж