Артисти

Преглед на кастигн лист: CL-16

    Лични данни

  • Кастинг лист: CL-16
  • Дата на раждане: 1982-03-17
  • Адрес: София
  • Професия: Актриса
  • Пол: Жена