Артисти

Преглед на кастигн лист: CL-11

    Лични данни

  • Кастинг лист: CL-11
  • Дата на раждане: 1980-02-29
  • Адрес: София
  • Професия: актриса
  • Пол: Жена